تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی های بسیج - بیمه تأمین اجتماعی ویژه بسیجیان و رزمندگان

پایگاه اطلاع رسانی های بسیج

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

پایگاه اینترنتی نصر19
جعبه حدیث

نیروی مقاومت بسیج از جمله گروه هایی محسوب می گردد كه سازمان تامین اجتماعی تحت پوشش خدمات و حمایت های خود قرار می دهد .
سازمان تامین اجتماعی ضمن توافق با نیروی مقاومت بسیج آن دسته از رزمندگان و بسیجیان فعالی را كه فاقد پوشش بیمه ای بوده اند با شرایت زیر تحت پوشش حمایت های بیمه ای و درمانی خود قرار داده است.
-مشمولان:
كلیه رزمندگان و بسیجیان فعالی كه فاقد پوشش بیمه ای بوده و كمتر از 50 سال سن دارند از تاریخ 84/1/1 تحت پوشش قانون تامین اجتماعی قرار می گیرند.
بسیجیانی كه دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تامین اجتماعی می باشند معادل مدت سابقه مذكور به حد نساب سنی مقرر(50 سال)افزوده می شود.
-مرجع معرفی كننده مشمولان:
معرفی رزمندگان و بسیجیان فعال به صورت تدریجی توسط موسسه تامین درمان بسیجیان برای سازمان تامین اجتماعی صورت می پذیرد.
ملاك تاریخ احتساب سابقه و بر قراری حمایت های مندرج در قانون برای هریك از مشمولان از تاریخ اولین لیست ارسالی برای آنان می باشد.
موسسه تامین درمان بسیجیان مسئولیت پرداخت حق بیمه رزمندگان و بسیجیان فعال تحت پوشش را بر عهده دارد.
-نرخ و مبنای حق بیمه:
نرخ حق بیمه همچون سایر مشمولان قانون تامین اجتماعی 27% می باشد و حداقل دستمزد مصوب شورای عالی كار در سال مربوطه مبنای پرداخت حق بیمه خواهد بود.

تذكر:
این گروه از بیمه شدگان از مشمول قانون بیمه بیكاری خارج می باشد، بنابر این مشمول دریافت مقرری بیمه بیكاری قرار نمی گیرند.
 

برچسب ها: بیمه تأمین اجتماعی ویژه بسیجیان و رزمندگان، بیمه تأمین اجتماعی ویژه بسیجیان، بیمه بسیجیان، بیمه ویژه بسیجیان، نیروی مقاومت بسیج، بسیجیان فعالی، بیمه بسیجیان فعالی،

نوشته شده در دوشنبه 27 شهریور 1391 توسط اپراتور
مقام معظم رهبری

درباره سایت
آرشیو مطالب
نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
notice91